info17 maart karate toernooi bij Tejima-sport

Op zaterdag 17 maart as. organiseert TEJIMA-SPORT uit Voorburg het jaarlijkse karate toernooi.
Het toernooi, welke aanvangt om 09.30 uur, is bestemd voor alle karateka’s vanaf 7 jaar.
Iedereen wordt ingedeeld in poules waarbij gelet wordt op leeftijd, mate van gevorderdheid (kleur band & slip) en lengte.
Daar waar mogelijk worden aparte poules gemaakt voor meisjes.
Doel van het toernooi is alle karateka’s een aantal wedstrijden te laten maken waarbij het plezier en de veiligheid voorop staan.
Er wordt gestreden volgens de zogenaamde A-variant van het SKN reglement.
Er wordt door de scheidsrechters speciaal aandacht besteed aan het uitvoeren van de technieken met beperkt contact.
Iedere deelnemer is VERPLICHT TE DRAGEN:
 HANDBESCHERMERS
 SCHEEN-WREEFBESCHERMERS
 JONGENS EEN TOK
Aanbevolen wordt een gebitsbeschermer te dragen.
Het toernooi is door z’n opzet, cq. indeling naar o.a. gevorderdheid, toegankelijk voor iedere karateka.
Meedoen is al een overwinning en daarom is er voor iedere deelnemer een aandenken aan het toernooi.
Er wordt naar gestreefd om een en ander in meerdere sessies af te werken zodat bijna niemand de gehele dag bezet is.
Inschrijving dient te geschieden op het bijgevoegde inschrijfformulier welke uiterlijk 09 maart in ons bezit moet zijn.
In de week vóór het toernooi ontvangen de sportscholen, -verenigingen die karateka’s hebben ingeschreven een lijst
met hun karateka’s met daarop de indeling en exacte tijden.
VOOR WIE? Alle karateka’s vanaf 7 jaar.
WANNEER? Zaterdag 17 maart vanaf 09.30 uur.
LEEFTIJD? Vanaf 7 jaar
KOSTEN? € 8,- per deelnemer
WAAR? Dojo TEJIMA-SPORT Westvlietweg 42 Den Haag
(voorheen Leidschendam / Voorburg)
Tel: 0614 030 005
Routebeschrijving is te vinden op en te downloaden van: www.tejima-sport.nl

Klik hier om je in te schrijven