Brief ambassadeur

Beste Karateleraar/sportschoolhouder/voorzitter,

Kent u dat gevoel. Er komt een leuke uitnodiging voor een of andere activiteit maar helaas uw agenda staat al vol gepland en als die een keertje niet vol is heeft u waarschijnlijk sociale verplichtingen. Kortom uw sportschool of vereniging mist daardoor leuke activiteiten. Wat op de lange duur natuurlijk funest is voor uw bedrijf of club. De S.K.N. wilt u daarin helpen, samen staan we immers sterk. Voor dit doel hebben we de sportschool- of sportvereniging ambassadeur in het leven geroepen. Niet een ambassadeur van de S.K.N. maar van uw club of school. Dat kan een leerling zijn maar het mag ook een goedwillende ouder zijn.

Wat doet een ambassadeur?
Allereerst is de ambassadeur op de hoogte van de activiteiten van de S.K.N.. Hiervoor wordt hij/zij aan het begin van het seizoen uitgenodigd om op een speciale ambassadeurs dag te komen. Hierin worden de activiteiten gepresenteerd door de activiteiten commissie, voor het nieuwe jaar. Uiteraard verwennen wij deze ambassadeurs op deze dag en zorgen wij voor de lunch.
Op de eigen sportclub probeert de ambassadeur de leerlingen te motiveren om aan de activiteiten deel te nemen. Hij/zij regelt de inschrijving, de betalingen en onderhoudt het contact met de organiserende commissie. Als het even kan gaat hij ook mee op deze dag. Kortom alles waar u eigen lijk de tijd niet voor heeft.
Waarom is dit voor u sportschool of club belangrijk?
Het blijkt dat sportscholen en clubs die naast de training ook aan activiteiten meedoen hun leerlingen langer vasthouden. Het niveau gaat omhoog en de lessen worden beter bezocht. Waarschijnlijk omdat deze activiteiten de socialisatie binnen de club verhoogt.

Op 11 november is er een ambassadeurs bijeenkomst (de 1e) bij sportschool Eelco de Boer in Bergambacht, Transportstraat 9.
Van 10.30 tot 14.30 uur incl. lunch.
Per Club mogen er maximaal twee personen aan deze gratis dag meedoen. Karatepak is voor deze dag niet nodig.
Uzelf mag natuurlijk ook de ambassadeur zijn.
Inschrijven voor 28 oktober 2017.
Mail het inschrijfformulier terug aan: sknpenningmeester@ziggo.nl

Inschrijfformulier Ambassadeur.

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Email:

Telefoonnr.:

Lid van Sportschool/Vereniging: