10 november docenten training SKN-O-KATA

Beste karateleraar,

Op 10 november 2018 organiseert Stichting Karate Nederland een docententraining SKN-No-Kata van 10.00 uur tot 12.00 uur bij Tejima te Den Haag
(Westvlietweg 42, 2491 EC te Den Haag)

Het doel van deze training is eenheid in het kata brengen zodat uw karateka’s optimaal voorbereid kunnen worden voor de SKN-No-Kata cup 2018-2019 welke weer tijdens de SKN-dag zal plaatsvinden. Deze heeft voor het eerst
plaatsgevonden in het seizoen 2017-2018 waarbij er mooie kata-wedstrijden gezien zijn waarbij de onderlinge verschillen niet groot waren. Opvallend was dat er in de technische uitvoer tussen de diverse scholen verschillen waren welke wij middels deze training willen beperken en iedereen een gelijke kans op een podiumplaats willen geven.

Wij hopen dat jullie in grote getallen aansluiten op deze dag. Inschrijven voor deze training kan via het onderstaande mailadres tot 5 november 2018.

secretaris@stichtingkaratenederland.net

Met vriendelijke groet,

Stichting Karate Nederland