Uitnodiging: 17 maart, examinatoren training.

Beste karateka / examinator / docent

Via deze weg wil ik u uitnodigen voor de jaarlijkse examinatorentraining van Stichting Karate Nederland op 17 maart a.s van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur. Net als in voorgaande jaren zal deze training weer plaatsvinden bij Tejima Sport, Westvlietweg 42, 2491 EC te Voorburg.
Deze actieve middag zal gevuld zijn met het doornemen van de eerste drie kata’s waarbij de belangrijkste highlights benadrukt zullen worden. Omdat het een actieve middag betreft wil ik u vragen om in gi de mat te betreden.
De examinatoren die actief hebben deelgenomen aan de examinatorentraining zullen als eerste benadert worden om zitting te nemen bij de komende examens. Nieuw dit jaar is dat karateka’s die de leraar A opleiding gevolgd hebben ook mogen deelnemen aan deze training.
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle commissieleden uit te nodigen voor een gezellig samenzijn en eten na de training.
Door dit formulier via secretaris@stichtingkaratenederland.net te retourneren kunt u zich opgeven waarbij de onderstaande gegevens aangevuld dienen te worden.

Naam
Sportschool / vereniging
Examinator (ja/nee)
Gaat wel / niet mee uiteten (alleen voor commissieleden)

Wij hopen u de 17de in grote getalen te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Stichting Karate Nederland

Michel Koopmans