Informatie Stichting Karate Nederland

Binnen de sport zien we dat zowel de internationale als nationale sportwereld compleet tot stilstand zijn gekomen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er niet snel een einde aan deze situatie zal komen. De komende weken is zowel nationaal als internationaal alles afgelast en voor Nederland geldt dat de sport in zijn geheel tot en met 6 april niet toegestaan is. Het Kabinet heeft over de periode tussen 6 april en 1 juni bijeenkomsten die een vergunning nodig hebben verboden. Op dinsdag 31 maart zal het Kabinet het vervolg op de maatregelen melden. De meeste sportbonden waaronder de SKN hebben intussen besloten dat wedstrijden, trainingen en examens tot 1 juni stilliggen. Meerdere toernooiorganisaties hebben inmiddels besloten om in juni geen toernooien te houden in verband met de ontoereikende voorbereidingsmogelijkheden van sporters. Wij hopen dat de maatregelen het gewenste effect opleveren en dat wij vanaf 1 juni weer langzaam alle activiteiten op kunnen starten. Vanaf deze plaats wensen wij iedereen heel veel sterkte en vooral een goede gezondheid.

De Stichting Karate Nederland (SKN) is opgericht in 1996 en heeft als doel het bevorderen van het karate als sport, als zelfverdediging en als recreatiebeoefening. De oprichters hadden een organisatie voor ogen die de belangen moest gaan behartigen voor alle aangesloten scholen, verenigingen en individuele karateka’s. Dit wordt onder andere gestalte gegeven door het organiseren van toernooien, het opleiden van karateleraren en scheidsrechters.

Karate-Jitsu
De karatestijl die door de SKN wordt uitgedragen is het Karate-Jitsu. Karate-Jitsu bestaat voor een groot deel uit de authentieke oefenvormen zoals men deze tegenkomt in de oudere stijlen zoals het Shotokan, het Wado en het Kyokushinkai karate, maar wordt aangevuld met enkele praktisch toepasbare klem-, verwurgings- en werptechnieken. Zodoende is een praktisch toepasbare karate stijl tot stand gekomen die meer aansluit bij de eisen van de hedendaagse maatschappij. Het aantal kata’s dat aangeleerd moet worden is beperkt en er zijn speciale kata’s ontwikkeld welke met partner gedemonstreerd dienen te worden (karate doe je tenslotte niet alleen).

Waarom Karate-Jitsu
Jitsu betekent vaardigheid. Karate-Jitsu staat dus voor vaardigheid met lege hand. In veel moderne Karate vormen zijn de zelfverdedigingtechnieken (veelal door het wedstrijdsysteem) in een vergeethoekje terecht gekomen. Technieken die tijdens wedstrijden verboden waren, werden ook vaak weggelaten tijdens trainingen. Het Karate-Jitsu brengt juist al deze aspecten weer terug in het karate. Zo zal er ook getraind worden met bevrijdingen uit omvattingen en pakkingen. Het vervolg op deze bevrijdingstechnieken zal echter bestaan uit een trap of stoot techniek in tegenstelling tot het Jiu-Jitsu waar men meestal met een worp of controle techniek eindigt.

Wat u van de SKN kunt verwachten
Als geregistreerde SKN karateka kunt u deelnemen aan:

  • Karate toernooien voor jong en oud
  • Opleidingen tot karate scheidsrechter
  • Centrale trainingen & stages
  • Opleiding tot karate leraar A ( bevoegd tot het afnemen van examens tot en met bruine band)
  • Opleiding tot karate leraar B ( bevoegd tot het voordragen en examineren van dan examens)

Iedere bij de SKN geregistreerde Karateka ontvangt
Een Karatepaspoort waarin graduaties, licenties, wedstrijduitslagen etc. in geregistreerd kunnen worden.
Elke twee maanden een nieuwsbrief met de nieuwste ontwikkelingen en aankondigingen van activiteiten.

Registratie
Klik hier voor meer informatie over registreren